Category Archives: Program notes

Jean Sibelius: Symfoni nr 7 C-dur Op.105 (1924)

”Har ’i hufvudet’ Sinfonierna VI och VII. Samt omarbetning af Sinf V.” Anteckningen i Sibelius dagbok från den 18 december 1917 är första gången sjunde symfonin uttryckligen nämns. Sista gången han berör den är 2 mars 1924: ”På natten färdig … Continue reading

Posted in på svenska, Program notes | Comments Off on Jean Sibelius: Symfoni nr 7 C-dur Op.105 (1924)

Jean Sibelius: Symfoni nr 6 Op. 104 (1923)

Tillkomsten av sjätte symfonin var en utdragen process. De första skisserna är daterade hösten 1914, men arbetet slutfördes inte förrän i februari 1923. Under flera år arbetade Sibelius med två symfonier, femte och sjätte, samtidigt. I december 1917 kom ytterligare … Continue reading

Posted in på svenska, Program notes | Comments Off on Jean Sibelius: Symfoni nr 6 Op. 104 (1923)

Jean Sibelius: Symfoni nr 5 Ess-dur Op. 82 (1919)

Sommaren 1914, efter att ha återvänt från Amerika där han dirigerade världspremiären av sin tondikt Okeaniderna, Op. 73 (1914), vid Norfolkfestivalen, började Sibelius arbeta på sin femte symfoni. Den första dagboksanteckning där han kommenterar arbetet är från den 25 juli … Continue reading

Posted in på svenska, Program notes | Comments Off on Jean Sibelius: Symfoni nr 5 Ess-dur Op. 82 (1919)

Jean Sibelius: Symfoni nr 4 a-moll Op. 63 (1911)

Åren 1909-1911 hade fjärde symfonin högsta prioritet för Sibelius. Men han gjorde också mycket annat. Han var i stort behov av pengar för att betala skulder och tvingades skriva pianostycken, sånger och skådespelsmusik och gå igenom tidigare tycken för att … Continue reading

Posted in på svenska, Program notes | Comments Off on Jean Sibelius: Symfoni nr 4 a-moll Op. 63 (1911)

Jean Sibelius: Symfoni nr 3 C-dur Op. 52 (1907)

Om Sibelius två första symfonier i stort sett kan beskrivas som nationalromantiska, undgår den tredje varje sådant försök till kategorisering. Det handlar helt klart ett övergångsverk. De flesta som kommenterat symfonin har observerat att det finns en tendens till en … Continue reading

Posted in på svenska, Program notes | Comments Off on Jean Sibelius: Symfoni nr 3 C-dur Op. 52 (1907)

Jean Sibelius: Symfoni nr 2 D-dur Op. 43 (1902)

I mars 1900, några månader innan Filharmoniska Sällskapet (som senare blev Helsingfors stadsorkester efter en sammanslagning 1914 med Helsiginfors Symfoniorkester) gjorde sin första europeiska turné, fick Sibelius ett brev undertecknat av ”X”. I brevet frågade X om Sibelius ”ej tänkt skrifva … Continue reading

Posted in på svenska, Program notes | Comments Off on Jean Sibelius: Symfoni nr 2 D-dur Op. 43 (1902)

Jean Sibelius: Symfoni nr 1 e-moll Op. 39 (1900)

Den allra första symfonin Sibelius komponerade är egentligen Kullervo, op 7 (Kalevala, 1892) – ”Symfoni för Mezzo-sopran, baryton, manskör och orkester” – som han började skriva under studietiden i Wien 1891. Även om premiären i Helsingfors året därpå blev en … Continue reading

Posted in på svenska, Program notes | Tagged | Comments Off on Jean Sibelius: Symfoni nr 1 e-moll Op. 39 (1900)

Luigi Dallapiccola: Piccola musica notturna (1954)

The title of Dallapiccola’s “Little Night Music” is Mozartian, but the music itself is of another kind than that of Mozart’s renowned serenade. It is closer to Bartók’s night music topos. Its origin lies in Antonio Machado’s poem Noche de … Continue reading

Posted in in English, Program notes | Comments Off on Luigi Dallapiccola: Piccola musica notturna (1954)

Jean Sibelius: Pohjola’s Daughter, Op. 49 (1905–06)

Composed: 1905–1906 Length: c. 15 minutes Orchestration: piccolo, 2 flutes, 2 oboes, English horn, 2 clarinets, bass clarinet, 2 bassoons, contrabassoon, 4 horns, 2 cornets, 2 trumpets, 3 trombones, tuba, timpani, harp, and strings Since Sibelius’s sketches became available for … Continue reading

Posted in in English, Program notes | Comments Off on Jean Sibelius: Pohjola’s Daughter, Op. 49 (1905–06)

Jean Sibelius: Symphony No. 4 in A minor, Op. 63 (1911)

Composed: 1911 Length: c. 35 minutes Orchestration: 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets, 2 bassoons, 4 horns, 2 trumpets, 3 trombobes, timpani, orchestra bells, and strings In the years 1909–11 the Fourth Symphony was Sibelius’s first priority. But he was … Continue reading

Posted in in English, Program notes | Comments Off on Jean Sibelius: Symphony No. 4 in A minor, Op. 63 (1911)